Profil firmy

TZP,a.s. Hlinsko ukončil svoji výrobní činnost v roce 2009 a všechen svůj potencionál věnovat přestavbě výrobního areálu na skladové a manipulační prostory.

Tyto prostory jsou vedením společnosti nabízeny k dlouhodobému pronájmu.

Celý areál závodu TZP,a.s. Hlinsko je současně předmětem prodeje, zprostředkovaného realitní kanceláří Remax Comercional.

Většina nabízených prostor k nebytovému nájmu je dlouhodobě smluvně uzavřena.

Areál závodu leží v blízkosti centra města Hlinska, u hlavní silnice na Pardubice. (viz. mapa.)

Popis areálu závodu

Majetek společnosti je zapsán v Katastru nemovitostí okresu Chrudim, obec Hlinsko v Čechách na listu vlastnictví č. 3109

 • Zastavěná plocha - 5 831 m2
 • Ostatní plocha - 33 192 m2

Seznam pronajímaných budov

 • Bývalá úpravna – 2 343 m2 - (pronajato) – volné kanceláře, část soc. zařízení a prodejna.
 • Bývalá barevna ( 2 podlaží) – 1 748 m2 (pronajato)
 • Bývalá kotelna – 627 m2 - z části nepronajato (120 m2 volná zpevněná plocha v přízemí s vlastním vchodem).
 • Garáže, sklady, kanceláře – 1 069 m2 - volná 1 garáž, 2 kanceláře a 2 sklady.
 • Krytá hala – 522 m2 (pronajato)
 • Komín – 16 m2 - pronajato

Infrastruktura areálu závodu

 • Příjezdová i vnitřní komunikace areálu jsou zpevněné a asfaltovým povrchem.
 • Fungující kanalizace pro odvádění odpadních i srážkových vod z jednotlivých objektů závodu.
 • Rozvody pitné vody do sociálních zařízení jednotlivých budov.
 • Rozvody plynu do jednotlivých budov k individuelnímu samostatnému vytápění – osazeno plynovými kotli nebo plynovým ohřívačem vzduchu.
 • Areál je oplocen, správa a údržba areálu je zajištěna vlastním zaměstnancem a dodavatelsky.
Informační povinnost emitenta
zobrazit
Rychlý kontakt